Testovací web Kryptografického modulu Signer

Zde vystavený SW, zdrojové kódy, informace a dokumentace slouží pouze k testovacím účelům.
Komerční využití Kryptografického modulu Signer se řídí předem dohodnutým licenčním ujednáním se společností Asseco Central Europe, a. s.
Pokud máte zájem modul Signer využívat ve svých aplikacích, kontaktujte nás na e-mailové adrese petr.dokoupil@asseco-ce.com.

Demonstrace elektronického oběhu dokumentů
verze 1 - data ve formátu POST
Přiznání k dani z příjmu
Seznam nevyřízených žádostí obce
Seznam vyřízených žádostí občana
Seznam všech žádostí

Demonstrace elektronického oběhu dokumentů
verze 2 - data ve formátu XML
Přiznání k dani z příjmu
Seznam nevyřízených žádostí obce
Seznam vyřízených žádostí občana
Seznam všech žádostí

Demonstrace elektronického podpisu
Přiznání k dani z příjmu
Výpočet nároku na sociální dávku
Žádost o stavební povolení
Daňový doklad
Žádost o stipendium
Bankovní platební příkaz
Žádost o kolaudaci stavby
Žádost o změnu přechodného bydliště
Objednávka zboží

Pomocné stránky kryptografického modulu Signer
Testovací stránka
Odregistrování modulu
Seznam souborů s certifikáty
Dokumentace (chm) - Máte potíže se zobrazováním staženého souboru?
Dokumentace (html)
Historie vývoje (html)
Archivní podpis dle ETSI TS 101 733
Instalace modulu Signer
Ověření fungování podpisu